AĞIZ ve DİŞ CERRAHİSİ

Ağız ve Diş Cerrahisi

Ağız ve diş cerrahisi, ağız bölgesindeki tüm yumuşak ve sert doku cerrahi operasyonlarını kapsar.

Diş Çekimi

Her bir diş ağız ve çene sağlığı, çiğneme ve konuşma fonksiyonları açısından önemlidir. Bu nedenle dişin çekilmesi istenilen bir durum değildir. Etrafındaki kemikten önemli ölçüde kemik kaybı oluşmuş, geri kazanılamayacak ölçüde zarar görmüş, hem sistemik hastalığa sebep olma riski, hem genel ağız sağlığı için tehdit içeren ve çiğneme sisteminde yer bulamayan dişlerin çekilmesi gerekir. Diş çekimi lokal anestezi ile ağrı hissedilmeden yapılan bir işlemdir.

Gömük Diş ve 20 Yaş Diş Çekimi

Çene kemiği, dişler ve etrafını saran dokular sürekli kendisini yenileyen, beslenen, gelişen canlı yapılardır. Bu canlı yapı içinde bazen dişler çene içinde gömülü kalır. Böylelikle, çiğneme hareketinde yerini alamayan bir diş olarak, çene kemiğinin altında diğer dişler ve dokular için gelişim bozukluğu ve enfeksiyon riski taşır. Bu durumlarda cerrahi diş çekimine karar verilir. Cerrahi çekimlerde çoğunlukla dikişli operasyonlardır ve hastanın çekim sonrası takibi gerekir. Genelde alt çenedeki 20 yaş dişlerinin etrafındaki kemiğin sert olmasına bağlı olarak çekimler daha komplike olmakta ve post operatif yönetim önemli olmaktadır. Alt 20 yaş dişlerinin gömük diş olma ihtimali yüksektir.

Evrim gereği zaman içinde çenelerimiz ufalmaktadır. 20 yaş dişler en son çıktıkları için bazen çenede kendilerine yer kalmamaktadır. Ancak dişlerin sürme istekleri, özellikle metabolizmanın hızlandığı mevsimsel dönümlerde, devam etmektedir. Dar bir alanda kendine yol bulmaya devam etmesi sebebiyle, ağrı, şişlik ve enfeksiyon gibi sorunlara yol açmaktadır. Bu aşamada 20 yaş dişlerinin çekilmesi kaçınılmaz hale gelir.

Kemik Grefti

Diş çekildikten sonra, dişi tutan ve artık boş kalan kemik işlevsizliğe bağlı olarak zamanla erir. Buna kemik rezorbsiyonu (kemik kaybı) denir. Kemik kaybı olan bölgelerde sağlıklı bir diş protezi uygulaması çok zor ya da hiç olamamaktadır. Bu koşullarda kaybedilen kemiğin geri kazanılması diş hekimliğimin uygulamalarından biridir. Dışarıdan ya da hastanın kendi kemiğinden kemik dokusu alınarak eksik bölgeye kemik ilavesi yapılır. Anestezi altında, ağrı hissedilmeden gerçekleşen bir operasyondur. Kemik naklinin boyutlarına bağlı olarak işlem sonrası ağrı ve şişlik olabilir.

Sinüs lift

Kemik naklinin bir biçimidir. İmplant yerleştirmek için yeterli kemik dokusu olmadığında üst çenenin, iç arka kısımlarından sinüsün tabanı kaldırılarak kemik grefti uygulanması işlemidir. Anestesi altında yapıldığından ağrı hissedilmez.

Bağ Dokusu Grefti

Dişin ya da implantın etrafında bağ dokusunun yetersiz olduğu durumlarda implant veya diş her zaman risk altındadır. Riski ortadan kaldırmak için bağ dokusu açısından zengin damaktan bağ dokusu alınıp implant veya dişin etrafına dikiş ile yerleştirilir.

Flap

Dişin etrafında kemik kaybı ile belirlenen diş eti hastalığında periodontitis (piyore) durumlarında yapılan cerrahi bir operasyondur. Diş eti kaldırılarak kaybedilen kemiğin yerinde oluşmuş granülasyon dokuları ve Diş taşları temizlenir. Kök yüzeyleri düzeltilir ve dışardan kemik grefti uygulanarak dikiş ile operasyon sonlandırılır.

Frenektomi (Ayrık Diş Tedavisi)

Yanağın çeneye bağlanmasını sağlayan yumuşak dokulara frenulum denir. Frenulum dişe çok yakın bağlandığında bazı sorunlara sebebiyet verebilir. Ayrık diş bu sonuçlara bir örnektir. Bu durumlarda frenulum ortadan kaldırmalıdır. Frenektomi klasik cerrahi ya da ya da lazer uygulama ile frenulumun bu bölgeden uzaklaştırılma işlemidir.

Flap Kaydırma ve Kök Yüzeyi Örtme

Tek köklü ya da tek dişi ilgilendiren diş eti çekilmelerinde kökün yüzeyini kapatmak ve oradaki yumuşak doku kaybını geri kazanmak için yandaki dokuyu kaydırarak anestezi altında yapılan bir işlemdir.

Sulkus Derinleştirme

Sulkus derinleştirme yanak ceplerinin derinleştirilmesi işlemidir. Yanak ceplerinin yeterince derinleşmesi, diş veya implant etrafındaki kemik kayıplarını önlemek için uygulanır.