Scroll Top

AĞIZ ve DİŞ CERRAHİSİ

AĞIZ VE DİŞ CERRAHİSİ

Ağız ve diş cerrahisi, ağız bölgesindeki tüm yumuşak ve sert doku cerrahi operasyonlarını kapsar.

 

DİŞ ÇEKİMİ

Dişler çiğneme ve konuşma gibi fonksiyonel görevlere  sahiptir. Estetik açıdan önemlidirler. Diş kaybı fonksiyonel ve estetik kayıplara neden olduğu için istenmeyen bir durumdur. 

Değişik nedenlere bağlı olarak önemli ölçüde kemik kaybı oluşmuş, geri kazanılamayacak ölçüde zarar görmüş, sistemik hastalık riski taşıyan, genel ağız sağlığını tehdit eden ve çiğneme sisteminde yer bulamayan dişlerin çekilmesi gerekir. Diş çekimi lokal anestezi ile ağrı hissedilmeden yapılan bir işlemdir. 

 

GÖMÜK DİŞ VE 20 YAŞ DİŞ ÇEKİMİ

Çene kemiği, dişler ve etrafını saran dokular sürekli kendisini yenileyen, besleyen, gelişen canlı yapılardır. Bu canlı yapı içinde bazen dişler çene içinde gömülü kalır. Böylelikle, çiğneme hareketinde yerini alamayan bir diş olarak, çene kemiğinin altında diğer dişler ve dokular için gelişim bozukluğu ve enfeksiyon riski taşır. Bu durumlarda cerrahi diş çekimine karar verilir. Cerrahi çekimler çoğunlukla dikişli operasyonlardır ve hastanın çekim sonrası takibi gerekir. Genelde alt çenedeki 20 yaş dişlerinin etrafındaki kemiğin sert olmasına bağlı olarak çekimler daha komplike olmakta ve post operatif takip önemli olmaktadır. Alt 20 yaş dişlerinin gömük diş olma ihtimali yüksektir.

Evrim gereği zaman içinde çenelerimiz küçülmüştür. 20 yaş dişler en son süren dişler olarak  bazen çenede kendilerine yer bulamamaktadırlar.  Ancak dişlerin sürme istekleri, özellikle metabolizmanın hızlandığı mevsimsel dönümlerde devam etmektedir. Dar bir alanda kendine yol bulmaya devam etmesi sebebiyle, ağrı, şişlik ve enfeksiyon gibi sorunlara yol açmaktadır. Bu aşamada 20 yaş dişlerinin (akıl dişleri) çekilmesi kaçınılmaz hale gelir.

 

KEMİK GREFTİ

Diş çekildikten sonra, dişi tutan ve artık boş kalan kemik işlevsizliğe bağlı olarak zamanla erir. Buna kemik rezorbsiyonu (kemik kaybı) denir. Kemik kaybı olan bölgelerde sağlıklı bir diş protezi uygulaması çok zor ya da hiç olamamaktadır. Bu koşullarda kaybedilen kemiğin geri kazanılması diş hekimliğimin uygulamalarından biridir. Dışarıdan ya da hastanın kendi kemiğinden kemik dokusu alınarak eksik bölgeye kemik ilavesi yapılır. Anestezi altında, ağrı hissedilmeden gerçekleşen bir operasyondur. Kemik naklinin boyutlarına bağlı olarak işlem sonrası ağrı ve şişlik olabilir.

 

SİNÜS LİFTİNG

Sinüs lifting üst çene azı bölgesinde sinüs boşluklarının aşağıya sarkması sonucu kemik yetersizliği olduğunda, İmplant yerleştirmek için yeterli kemik dokusu elde etmek için üst çenenin, iç arka kısımlarından sinüsün tabanı kaldırılarak kemik grefti uygulanması işlemidir. Anestesi altında yapıldığından ağrı hissedilmez.

 

BAĞ DOKUSU GREFTİ

Dişin ya da implantın etrafında bağ dokusunun yetersiz olduğu durumlarda implant veya diş her zaman risk altındadır. Riski ortadan kaldırmak için bağ dokusu açısından zengin damaktan bağ dokusu alınıp implant veya dişin etrafına dikiş ile yerleştirilir.

 

FLAP

Dişin etrafında kemik kaybı ile belirlenen diş eti hastalığında periodontitis (piyore) durumlarında yapılan cerrahi bir operasyondur. Diş eti kaldırılarak kaybedilen kemiğin yerinde oluşmuş granülasyon dokuları ve diş taşları temizlenir. Kök yüzeyleri düzeltilir ve dışardan kemik grefti uygulanarak dikiş ile operasyon sonlandırılır.

 

FRENEKTOMİ

Yanağın çeneye bağlanmasını sağlayan yumuşak dokulara frenulum denir. Frenulum dişe çok yakın bağlandığında bazı sorunlara sebebiyet verebilir. Dişler arasında aralık olması dokunun konuşma yemek yeme ile sürekli çekmesi sonucu dişeti çekilmesi bu sonuçlara bir örnektir. Bu durumlarda frenulum ortadan kaldırmalıdır. Frenektomi klasik cerrahi ya da ya da lazer uygulama ile frenulumun bu bölgeden uzaklaştırılma işlemidir.

 

FLAP KAYDIRMA VE KÖK YÜZEYİ ÖRTME

Tek köklü ya da tek dişi ilgilendiren diş eti çekilmelerinde kökün yüzeyini kapatmak ve oradaki yumuşak doku kaybını geri kazanmak için yandaki dokuyu kaydırarak anestezi altında yapılan bir işlemdir.

 

SULKUS DERİNLEŞTİRME

Sulkus derinleştirme yanak ceplerinin derinleştirilmesi işlemidir. Yanak ceplerinin yeterince derinleşmesi, diş veya implant etrafındaki kemik kayıplarını önlemek için uygulanır.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.