ESTETİK DİŞ HEKİMLİĞİ

ESTETİK DİŞ HEKİMLİĞİ

Estetik diş hekimliği, gülüş tasarımı uygulamaları dahil tüm tedavileri kapsayan geniş bir alandır. İmplant, flap  gibi cerrahi uygulamalar, küretaj gibi periodontal tedaviler, ortodonti ve protetik uygulamalar estetik diş hekimliği uygulamaları kapsamında planlanabilir.  

 

DİŞ BEYAZLATMA

Dişteki renk bozulmalarını tedavi etmek için beyazlatma işlemi uygulanır. Beyazlatma işleminin ofis tipi  ve ev tipi olmak üzere  2 farklı uygulama  yöntemi vardır. Ev tipi beyazlatma seçeneğinde hastanın ağız ölçüsü alınarak hasta için evde kullanacağı  özel bir diş beyazlatma plağı hazırlanır. Hekimin gösterdiği şekilde ve ölçülerde beyazlama plağına beyazlatma jeli konularak plak ağıza yerleştirilir ve 6-8 saat  kadar ağızda tutulur. Jelin ağartıcı etkisini gösterdiği bu işlem 10-15 gün uygulanır. Dişteki lekelenmeye bağlı olarak birinci haftadan itibaren istenen sonuç alınabilir.  Bu süre içerisinde renkli içeçek ve yiyeceklerden uzak kalınır . Plak genellikle gece kullanılır.

Ofis tipi beyazlatma klinikte, özel ağartma jeli ile yapılan yapılan, yaklaşık 30-60 dakika süren bir işlemdir.  Minenin durumuna göre beyazlatma işleminin tamamlanması ve etkin sonuç vermesi için ikinci bir seans gerekebilir. Ev tipi beyazlatmaya göre daha kısa sürede sonuç alınır. Uygulanması kolay ve basittir, Ancak ev tipi beyazlatmadan farklı olarak işlem sonrasında kısa bir süre için soğuk sıcak hassasiyeti görülebilir.

 

GÜLÜŞ TASARIMI

Son zamanlarda gülüş tasarımı ve gülüş estetiği diş hekimliği alanında çok ilgi gören bir konudur. Hollywood gülüşü ile başlayan trend kişiye özel gülüşün tasarlanmasına dönüşmüştür. Gülüşe kazandırılan özgünlük ve güzellik hayatımızda daha güvenli hareket etmemizi sağlar.

Diş rengi ve lekelenme durumu, diş kayıpları, diestama (diş açıklıkları) ve ortodontik tedavi gerektiren simetri ve dizilim problemleri, dudak simetrisi, üst ön dişlerdeki yapı bozuklukları ya da simetri problemleri, dudak çizgisi veya diş eti problemleri, yaşlılık ve dudak kaslarının zayıflaması, kas tonu yetersizliğine bağlı dudak simetrisi bozuklukları gibi gülüşün güzelliğini  bozan  bir çok faktör bulunmaktadır. Gülüş tasarımında öncelikle genel olarak gülüş estetiğini bozan unsurlar tespit edilip, kişinin istekleri de dikkate alınarak bir  tedavi planı yapılır. Çekim, dolgu, kanal, zirkon, implant, beyazlatma, ortodonti, periodonti, cerrahi gibi bir çok diş hekimliği alanı gülüş estetiği tedavi planında ihtiyaca ve kişisel beklentilere göre yer alabilir.

 

PORSELEN LAMİNA VENEERLER

Porselen laminalar özellikle ön bölge dişlerin estetik tedavisinde, full kron restorasyonlara alternatif olarak son zamanlarda oldukça ilgi duyulan uygulamalardır. Minesi aşınmış, renklenmiş, aralıklı (diastema), hafif dönük, eğri veya yaşa bağlı aşınmış ön bölge dişlerde çok az ölçüde kesim yapılarak uygulanırlar.

Lamina veneerler kişiye özel gülüş tasarımı ile her bir diş tek tek olmak üzere  diğer dişlerle uyumlu olacak şekilde tasarlanır. Lamina veneerle oluşturulmuş gülüş tasarımının son hali işleme başlamadan önce hastaya gösterilir ve bu tasarı üzerinden hasta ile birlikte karar verilerek gülüş tasarımı son halini alır.

0.3-.0.7 mm gibi minimal kesim veya kesimsiz yapılan laminate veneerler günümüzde adeziv sistemlerle yapıştırıldığı için yıllar boyunca renk stabilitesini koruması ve doğal görünümü sayesinde son yıllarda daha çok tercih edilen estetik tedavilerdir.

 

ZİRKONYUM PORSELEN KAPLAMALAR

Diş hekimliğinde yıllar boyunca metal destekli porselenler kullanılmış ve halen de kullanılmaktadır. Ancak metal porselenlerin dişetinde renklenmeye sebebiyet vermesi ve diş etinden metal rengin yansıması önemli bir dezavantajdır. Bu nedenle daha estetik, daha doğal görünüm veren uzun ömürlü zirkon alt yapılı porselenler  kullanılmaktadır. Zirkonyanın diş etiyle uyumlu olması, doğal ve estetik görünümü dişeti sağlığı açısından da son derece önemlidir. Bu sebeple Zirkon porselen kaplamalar, başta ön bölgede çok kullanılmak üzere arka bölgelerde de güvenle kullanılabilecek tedavilerdir.

 

FULL PORSELEN KAPLAMALAR

Tam seramik, empress kaplama olarak da bilinen full porselenler zirkon porselenlerden farklı olarak zirkon alt yapı yerine seramik çekirdek üzerine yine porselen ilavesi ile elde edilen sistemlerdir. Özel tekniklerle ve bilgisayar yardımıyla laboratuvarlarda üretilen full porselenler ışık geçirgenliğinin fazla olması, biyolojik uyumları ve estetik olmaları sebebiyle en çok ön bölgelerde kullanılmaktadır. Çok uygun olmadığı arka bölgelerde bile rahatlıkla  kullanılmaktadır. Hem metal porselenler ve zirkonyum kaplamalara alternatif olarak hem de metal porselenlerin ve zirkonya porselenlerin yarattığı dezavantajların ortadan kaldıran bir alternative çözüm olarak piyasaya sunulan bu sistemler çok güvenle ve başarılı bir şekilde diş hekimliğinde yıllardır estetik olarak kullanılan tedavi seçeneğidir.

 

SABİT VE HAREKETLİ PROTEZLER

Sabit ve hareketli protezler, kısmı veya total dişsizlik durumlarında yapılan protetik restorasyonlardır. Sabit protezler olarak kısmi diş eksikliklerinde kayıp dişin boşluğunu doldurmak için geri kalan dişlerden destek alarak yapılarak restorasyonlardır. Hareketli protezler ise sabit protezlerle ağızdaki dişlerin tamamını kazandırmanın mümkün olmadığı durumlarda hastanın, kendisinin takıp çıkartabileceği ve var olan dişlerinden destek alarak çene üzerinde tutabildiği protezlerdir.

 

BONDİNG (ADEZİV SİSTEM)

Bonding uygulamalar özellikle estetik diş hekimliği alanında, dişleri aşındırmadan veya minimal pürüzlendirme işleminden sonra estetik kompozit rezin materyalleri ile uygulanıp, dişlerdeki küçük çapraşıklıkların, diastema ve ön bölgedeki kırık dişlerin tek seansta restorasyonunu sağlar.

 Böylece hastada bütünsel bir estetik gülüş elde edilmiş olur.

 

İNLEY, ONLEY VE OVERLAY DOLGULAR

İnley ve onley dolgular kanal tedavisi görmüş, büyük miktarda diş kaybının olduğu, direkt olarak kompozit rezin materyallerle restore edilemeyecek ve dişi kuronlayacak kadar da büyük hasar görmediği durumlarda uygulanır. İndirekt hazırlanan (laboratuvar destekli ) bu restorasyonlar hastanın dişine, harabiyetine, ve karşıt dişteki restorasyon materyaline bağlı olarak, kompozit veya porselen materyalinden yapılmaktadır. Bu tip restorasyonlar indirekt hazırlandığı için polimerizasyon büzülmesi, marjinal bütünlük, komşu dişlerle olan kontaktlar, tüberküllerin şekillendirilmesi, tamir edilebilme kolaylığı çok daha başarılı bir şekilde sağlanır. Adeziv sistemler ile yapıştırılan bu restorasyonlar çiğneme kuvvetleri karşısında uzun yıllar boyunca başarılı şekilde ağız içerisinde devam ettirmiştir.

 

DİŞ AÇIKLIĞININ (DİESTAMA) KAPATILMASI

Diastema, dişlerin birbiri arasındaki boşluklardır. Dişlerin birbirine yaklaşık olarak, aralıksız dizilimi, çiğneme fonksiyonların ve diğer dişlere etkisi sebebiyle, genel çene yapısının bozulmaması açısından olduğu kadar sağlıklı çene estetiği açısından da önemlidir. Günümüzde koruyucu diş hekimliğinin önemiyle dişi koruyarak yapılan tedavilerde diş aralıkları (diestama) çoğunlukla bonding uygulaması ile tek seansta gülüş estetiği kazandırılsa da mutlaka dentofasiyal olarak yani hastada belirli analizler ve tam muayene sonrası ortodonti ve/veya porselen veneer gibi tedavilerle de diş estetiğine uygun, doğal gülüş kazandırılabilir.