ESTETİK DİŞ HEKİMLİĞİ

Estetik Diş Hekimliği

Estetik diş hekimliği, gülüş tasarımı uygulamaları dahil tüm tedavileri kapsayan bir alandır.

Beyazlatma (Bleaching)

Dişler dizilişleri kadar renkleri ile de dikkat çeker. Dişler çeşitli nedenlerle renk kayıplarına veya lekelenmelere maruz kalırlar. Yaşlılık ve genetik aktarım, diş renginin bozulmasının başlıca nedenlerindendir. Ancak modern insanın çay, kahve, sigara, asitli içecek ve antibiyotik tüketimi gibi alışkanlıkları da dişlerin sağlıklı rengini yitirmesi üzerinde etkilidir. Bütün bunlardan bağımsız olarak doğal diş renginden memnuniyet duymayan hastalar da dişlerinin beyazlaştırılmasını isteyebilir. Diş beyazlatma işleminde farklı teknikler kullanılmaktadır. Diş beyazlatma lekelerin inatçılığına bağlı olarak bir ya da iki seansta sonuçlanabilen ve günlük ağız bakımına uyulduğu sürece uzun süre kalıcı etki bırakan estetik bir tedavidir.

Gülüş tasarımı (Smile design)

Son zamanlarda gülüş tasarımı ve gülüş estetiği diş hekimliği alanında çok ilgi gören bir konudur. Hollywood gülüşü ile başlayan trend kişiye özel gülüşün tasarlanmasına dönüşmüştür. Gülüşe kazandırılan özgün estetik sosyal hayatımızda daha güvenli hareket etmemizi destekler. Diş estetiğini belirleyen bir çok faktör vardır. Diş rengi ve lekelenme durumu, diş kayıpları, diestama (diş açıklıkları) ve ortodonto tedavi gerektiren simetri ve dizilim problemleri, dudak simetrisi, üst ön dişlerdeki yapı bozuklukları ya da simetri problemleri, dudak çizgisi veya diş eti problemleri, yaşlılık ve dudak kaslarının zayıflaması, kas tonu yetersizliğine bağlı dudak simetrisi bozuklukları gibi gülüş estetiğini tehdit eden bir çok faktör bulunmaktadır. Gülüş tasarımında öncelikle genel olarak gülüş estetiğini bozan unsurlar tespit edilip, kişinin istekleri de dikkate alınarak bir gülüş estetiği tedavi planlaması yapılır. Çekim, dolgu, kanal, zirkon, implant, beyazlatma, ortodonti, periodontoloji , cerrahi gibi tüm alanları gülüş tasarımı ve gülüş estetiği tedavisinde, tedavi planına uygun olarak yer alır.

Porselen Lamina (Porselen Laminate Veneer)

Porselen laminalar (yaprak lamina) diş estetiği alanında en çok ilgi gören uygulamalardır. Porselen laminate veneerler, mine defektlerinde, diş renklenmelerinde, diastema varlığında , malpoze ( hafif dönük veya eğri dişler) ve yaşa bağlı aşınmış dişlerde, full kronlara alternatif olarak, özellikle ön bölge dişleride az miktarda diş kesimi yapılarak uygulanan estetik restorasyonlardır.

Kişiye özel gülüş tasarımı ile her bir diş tek tek olmak üzere diğer dişlerle uyumlu olacak şekilde tasarlanıp hastaya bitmiş halini gösterip, hastayla birebir en son karar verildikten sonra işleme başlanır. 0.3-.0.7 mm gibi minimal kesim veya kesimsiz yapılan laminate veneerler günümüzde adeziv sistemlerle yapıştırıldığı için yıllar boyunca renk stabilitesini koruması ve doğal görünümü sayesinde son yıllarda daha çok tercih edilen estetik tedavilerdir.

Zirkonyum Porselen Kaplamalar

Diş hekimliğinde yıllar boyunca metal destekli porselenler kullanılmış ve halen de kullanılmaktadır. Ancak metal porselenlerin dişetinde renklenmeye sebebiyet vermesi ve dişetinden metal rengin yansıması önemli bir dezavantajdır. Bu nedenle daha estetik, daha doğal görünüm veren zirkon alt yapılı porselenler uzun yıllardır kullanılmaktadır. Zirkonyanın diş etiyle uyumlu olması, doğal ve estetik görünümü dişeti sağlığı açısından da son derece önemlidir. Bu sebeple Zirkon porselen kaplamalar, başta ön bölgede çok kullanılmak üzere arka bölgelerde de güvenle kullanılabilecek tedavilerdir.

Full Porselen Kaplamalar

Tam seramik, Empress kaplama olarak da bilinen full porselenler zirkon porselenlerden farklı olarak zirkon alt yapı yerine seramik çekirdek üzerine yine porselen ilavesi ile elde edilen sistemlerdir. Özel tekniklerle ve bilgisayar yardımıyla laboratuvarlarda üretilen full porselenler ışık geçirgenliğinin fazla olması, biyolojik uyumları ve estetik olmaları sebebiyle en çok ön bölgelerde kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda arka bölgeler için uygun olmadığını gösterse de günümüzde rahatlıkla arka bölgelerde de kullanılmaktadır. Hem metal porselenler ve zirkonyum kaplamalara alternatif olarak hem de metal porselenlerin ve zirkonya porselenlerin yarattığı dezavantajların ortadan kaldırılması için piyasaya sunulan bu sistemler çok güvenle ve başarılı bir şekilde diş hekimliğinde yıllardır estetik olarak kullanılan tedavi seçeneğidir.

Sabit ve Hareketli Protezler

Sabit ve hareketli protezler, kısmı veya total dişsizlik durumlarında yapılan protetik restorasyonlardır. Sabit protezler olarak kısmi diş eksikliklerinde kayıp dişin boşluğunu doldurmak için geri kalan dişlerden destek alarak yapılarak restorasyonlardır. Hareketli protezler ise sabit protezlerle ağızdaki dişlerin tamamını kazandırmanın mümkün olmadığı durumlarda hastanın, kendisinin takıp çıkartabileceği ve var olan dişlerinden destek alarak çene üzerinde tutabildiği protezlerdir.

Bonding (Adeziv Sistem)

Bonding uygulamalar özellikle estetik diş hekimliği alanında, dişleri aşındırmadan veya minimal pürüzlendirme işleminden sonra estetik kompozit rezin materyalleri ile uygulanıp, dişlerdeki küçük çapraşıklıkların, diastema ve ön bölgedeki kırık dişlerin tek seansta restorasyonu sağlanır. Böylece hastada bütünsel bir estetik gülüş elde edilmiş olunur.

İnley, Onley ve Overley Dolgular

İnley ve onley dolgular kanal tedavisi görmüş, büyük miktarda diş kaybının olduğu, direkt olarak kompozit rezin materyallerle restore edilemeyecek ve dişi kuronlayacak kadar da büyük hasar görmediği durumlarda uygulanır. İndirekt hazırlanan (laboratuvar destekli ) bu restorasyonlar hastanın dişine, harabiyetine, ve karşıt dişteki restorasyon materyaline bağlı olarak, kompozit veya porselen materyalinden yapılmaktadır. Bu tip restorasyonlar indirekt hazırlandığı için polimerizasyon büzülmesi, marjinal bütünlük, komşu dişlerle olan kontaktlar, tüberküllerin şekillendirilmesi, tamir edilebilme kolaylığı çok daha başarılı bir şekilde sağlanır. Adeziv sistemler ile yapıştırılan bu restorasyonlar çiğneme kuvvetleri karşısında uzun yıllar boyunca başarılı şekilde ağız içerisinde devam ettirmiştir.

Diş Açıklığının (Diestama) Kapatılması

Diastema, dişlerin birbiri arasındaki boşlukların adına denir. Dişlerin birbirine yaklaşık olarak, aralıksız dizilimi, çiğneme fonksiyonların ve diğer dişlere etkisi sebebiyle, genel çene yapısının bozulmaması açısından olduğu kadar sağlıklı çene estetiği açısından da önemlidir. Günümüzde koruyucu diş hekimliğinin önemiyle dişi koruyarak yapılan tedavilerde diş aralıkları (diestama) çoğunlukla bonding uygulaması ile tek seansta gülüş estetiği kazandırılsa da mutlaka dentofasiyal olarak yani hastada belirli analizler ve tam muayene sonrası ortodonti ve/veya porselen veneer gibi tedavilerle de diş estetiğine uygun, doğal gülüş kazandırılabilir.