Scroll Top

KİŞİSEL VERİ KORUMA KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİ KORUMA KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi yükümlülüklerimizce Can Hastane Poliklinik ve Sağlık Hizmetleri Limited Ticaret Şirketi (Özel Turkuaz Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, yasal iş akdi sebebiyle kişisel verilerini işleyeceğimiz Çalışanlarımızı bilgilendirme amacıyla hazırladığımız Aydınlatma Metni aşağıdadır. Buradaki bilgilendirme  iş akdi sona eren Çalışanlarımız için de geçerlidir. KVKK uygulamaları hakkında daha detaylı bilgi almak için www.dentturkuaz.com internet sitesi adresimizdeki “Kişisel Veri Koruma Politikalarımız” sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

A- Veri Sorumlusu:

Özel Turkuaz Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği adıyla sağlık hizmeti veren Can Hastane Poliklinik ve Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, KVKK usul ve esasları kapsamında Veri Sorumlusudur. Veri Sorumlusunun iletişim bilgileri aşağıdadır.

Adres: Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. Beyaz Saray Apt. B Blok No:30 D:3 Kadıköy-İstanbul
Telefon Numarası: (0216) 336 42 40
E-mail: info@dentturkuaz.com Web sayfası: www.dentturkuaz.com

BKişisel Verilerin Elde Edilmesi, İşlenme Yöntemi, Amacı, Hukuki Sebebi ve Aktarılması:

Kişisel verileriniz, KVKK’nun 4.maddesindeki kişisel veri işleme ilkelerine ve 5.maddedeki kişisel veri işleme şartlarına göre, işe başvuru ve düşünülen pozisyon için uygunluk sürecinin değerlendirilmesi için talep edilen, email, internet sitesi veya doğrudan başvuru ile teslim alınan başvuru formu ve özgeçmiş belgesinde yer alan kimlik , aile, iletişim, eğitim, iş deneyimi, sağlık, referans bilgileri, fotoğraf ve güvenlik kamera görüntüleri tarafımızdan fiziksel ve/veya elektronik ortamda işlenmektedir.

 

Açık pozisyonlarda değerlendirilmek üzere işlenen bilgiler en fazla 6 ay süre ile saklanmaktadır. Sürenin sonunda işlenen bilgiler silinmekte veya imha edilmektedir. KVKK 5.ve 6. maddesinde belirtildiği gibi, Yasanın işbu maddelerde de belirttiği açık rızanın aranmayacağı haller hariç, kişisel veri, ve özel nitelikli kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

 

Yasal yükümlülükler, bilgiyi işlemiş olmamız sebebiyle uğrayacağımız zararlar hariç kişisel verileriniz kurum içinde kalmakta, herhangi bir gerekçe ile aktarılmamaktadır.

 

 

  • İşlenen Kişisel Veriler:
Kimlik Bilgileri:  Ad-Soyad , vesikalık fotoğraf, TC. Vatandaşlık numarası, doğum tarihi ve yeri, cinsiyeti gibi başvuru ilişkilendirilecek kimlik verileri
İletişim Bilgileri: Ev adresi, telefon numarası, E-mail adresi
Aile Bilgileri: Medeni hali, bakmakla yükümlü kişi bilgisi, eş bilgileri gibi veriler
Eğitim ve Kurs Bilgileri: Kronolojik eğitim bilgileri, mezun olunan okullar ve dönemi, mezuniyet dereceleri, katılan kurslar – dil ve bilgisayar becerine gibi verileri, diploma, sertifika ve belgeler
İş deneyimi : Geçmişte çalışılan firmalar, çalışma dönemleri, pozisyon, maaş beklentisi gibi
Diğer: Sağlık bilgileri, engelli durumu, askerlik durumu, referanslar gibi

 

 

 

  • Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

Kişisel Veri Sahibi KKVK kapsamında; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Veri Sahibi olarak hakların kullanılmasına ilişkin talepler www.dentturkuaz.com internet sitesi adresinde yer alan “Kişisel Veri Bilgi Talep formu” doldurularak Veri Sorumlusuna bizzat başvurarak, veya noter kanalıyla iletilebilinir.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.