Scroll Top

KVKK KAPSAMINDA TEDARİKÇİ, İŞ ORTAĞI, HİZMET SAĞLAYICI AYDINLATMA METNİ

KVKK KAPSAMINDA TEDARİKÇİ, İŞ ORTAĞI, HİZMET SAĞLAYICI AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi yükümlülüklerimizce Can Hastane Poliklinik ve Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited  Şirketi (Özel Turkuaz Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla ortaklarının veya çalışanlarının kişisel verilerini işleyebileceğimiz Tedarikçi-İş Ortağı, Hizmet Sağlayıcı firmaları bilgilendirme amacıyla hazırladığımız Aydınlatma Metni aşağıdadır. KVKK uygulamaları hakkında daha detaylı bilgi almak için www.dentturkuaz.com internet sitesi adresimizdeki “Kişisel Veri Koruma Politikalarımız” sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 A- Veri Sorumlusu:

Özel Turkuaz Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği adıyla sağlık hizmeti veren Can Hastane Poliklinik ve Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, KVKK usul ve esasları kapsamında Veri Sorumlusudur. Veri Sorumlusunun iletişim bilgileri aşağıdadır.

Adres: Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. Beyaz Saray Apt. B Blok No:30 D:3 Kadıköy-İstanbul
Telefon Numarası: (0216) 336 42 40
E-mail: info@dentturkuaz.com
Web sayfası: www.dentturkuaz.com

B-Kişisel Verilerin Elde Edilmesi, İşlenme Yöntemi, Amacı, Hukuki Sebepleri ve Aktarılması:

Kişisel verileriniz, KVKK’nun 4.maddesindeki kişisel veri işleme ilkelerine, 5.maddedeki kişisel veri işleme şartlarına  ve 6.maddedeki düzenlemelere göre, verilen sağlık hizmetinin yerine getirilmesi ve/veya kalitesinin artırılması için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi, satın alma ve tedarikçi portföyünün oluşturulması,  ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, sözleşmelerin yapılması ve sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, verilen hizmetin, satın alınan işin ifası,   sevk, devir, teslim, iade, bakım ve onarım ve garanti kapsamındaki işlerin, iptal ve iade süreçlerinin yönetilmesinde şirket ortaklarının ve/veya çalışanlarının  ad soyad, TC numarası, telefon ve adres bilgileri ve güvenlik kamerası görüntüleri gibi kişisel bilgiler sözlü ve yazılı olarak toplanmakta ve saklanmaktadır. Kişisel verileriniz açık rızanız bulunmadığı sürece  yukarıda yazılı bulunan amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum ve kuruluşlar dışında üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da bunlara aktarılmayacaktır.

C-Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

Kişisel Veri Sahibi KKVK kapsamında; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Veri Sahibi olarak hakların kullanılmasına ilişkin talepler www.dentturkuaz.com internet sitesi adresinde yer alan “Kişisel Veri Bilgi Talep formu” doldurularak Veri Sorumlusuna bizzat başvurarak, veya noter kanalıyla iletilebilinir.

 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.