Scroll Top

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ÜÇÜNÇÜ KİŞİ AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ÜÇÜNÇÜ KİŞİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. Maddesi yükümlülüklerimizce Can Hastane Poliklinik ve Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (Özel Turkuaz Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri) olarak, faaliyetlerimizin sürekliliği içerisinde Veri  Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerini işleyebileceğimiz   Üçüncü Kişileri (çalışan adayı referansı, çalışan yakını, eğitmen, stajyer, ziyaretçi, denetmen vb.) bilgilendirmek üzere hazırladığımız Aydınlatma Metni aşağıdadır. KVKK uygulamaları hakkında daha detaylı bilgi almak için www.dentturkuaz.com internet site adresimizdeki  “Kişisel Veri Koruma Politikalarımız” sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 A- Veri Sorumlusu:

Özel Turkuaz Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği adıyla sağlık hizmeti veren Can Hastane Poliklinik ve Sağlık Hizmetleri Limited Ticaret Şirketi, KVKK usul ve esasları kapsamında Veri Sorumlusudur. Veri Sorumlusunun iletişim bilgileri aşağıdadır.

Adres: Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. Beyaz Saray Apt. B Blok No:30 D:3 Kadıköy-İstanbul
Telefon Numarası: (0216) 336 42 40
E-mail: info@dentturkuaz.com , Web sayfası: www.dentturkuaz.com

B-Kişisel Verilerin Elde Edilmesi, İşlenme Yöntemi, Amacı ve Hukuki Sebepleri:

Kişisel verileriniz, KVKK’nun 4.maddesindeki kişisel veri işleme ilkelerine ve 5.maddesindeki kişisel veri işleme şartlarına göre,  çalışan adaylarının  başvuru aşamasındaki  referans süreçlerinin yönetilmesi, iş akdi ile ilişkili, çalışan yakınları ile ilgili faaliyetlerin yönetilmesi, (bakmakla yükümlü olunan kişi, ulaşılamadığında iletişim kurulacak kişi vb), çalışanlar ı̇çin yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi (AGİ işlemleri vb), bilgi teknolojileri ile ilgili faaliyetlerin ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk ı̇şlerinin takibi ve yürütülmesi ve ı̇ş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, stajyer başvuru süreçlerinin yönetilmesi, finans ve muhasebe ı̇şlerinin yürütülmesi, ı̇nsan kaynakları süreçlerinin planlanması, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla

çalışan adayı referansı, çalışan yakını, denetmen, bilirkişi, mal veya hizmet tedariki yapan firma çalışanı veya yetkilisi gibi üçüncü sahışların kimlik ve iletişim bilgileri, güvenlik kamerası kayıtları gibi kişisel verileri fiziksel veya elektronik ortamda işlenmektedir.

 

C-Kişisel Verilerin Saklanması ve Aktarılması:

Üçüncü kişilere ait kişisel veriler işin ve/veya yasanın gerektirdiği süreler ile saklı tutulur. Yasal mevzuat gereği, yetkilendirilmiş kişilere  yapılması zorunlu olan aktarım faaliyetleri ve  bilgiyi işlemiş olmamız sebebiyle uğrayacağımız zararlar ve açık rızanın olduğu haller  hariç Üçüncü Kişilere ait kişisel  veriler herhangi bir gerekçe ile aktarılmamaktadır. 

D-Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

Kişisel Veri Sahibi KKVK kapsamında; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Veri Sahibi olarak hakların kullanılmasına ilişkin talepler www.dentturkuaz.com internet sitesi adresinde yer alan “Kişisel Veri Bilgi Talep formu” doldurularak Veri Sorumlusuna bizzat başvurarak, veya noter kanalıyla iletilebilinir.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.