DENTAL GÖRÜNTÜLEME

DENTAL GÖRÜNTÜLEME

Diş ve çene hakkında doktora çok ayrıntılı ve değerli bilgiler sunan, yüksek  teknoloji ile tasarlanmış panoramik, periapikal gibi radyografik görüntüleme cihazları, modern diş hekimliğinde teşhis ve tedavi süreçlerine çok önemli katkılar sunan tıbbı ekipmanlardır. Kliniklerimizde tüm hekimlerimiz, düşük değerlerde bile olsa, tedavinin planlanmasında önemli oranda ihtiyaç duyulmadığı sürece hastaların radyasyon almaması konusunda bilinçli ve duyarlıdır. Ancak,  hekimin rutin muayenesinin yeterli olmadığı, devam eden ve nedeni tespit edilemeyen  ağrı kanama gibi şikayetlerin olduğu, ileri çürük riskinin bulunduğu durumlarda veya çene ve  diş gelişiminin detaylı olarak görülmesi gerektiği ortodontik tedavi planları gibi tedavi süreçlerinde  dişe veya çeneye ait  radyografik görüntü istenebilir. Böylece hekim  teşhise ve tedavi planına yardımcı olacak çıplak gözle görülemeyecek, sinir yapılanması, kemik gelişim gibi birçok önemli bilgilere sahip olur.

Diş hekimliği alanında görüntülediği alana ya da görüntüleme boyutlarına göre farklılık gösteren değişik görüntüleme cihazları bulunmaktadır. Örneğin periapikal görüntülemede bir ya da bir iki dişe ait detaylı bir görüntü elde edilirken, panoramik görüntülemede tüm çeneye dair detay görüntüleme elde edilmektedir.  Üç boyutlu görüntüleme cihazı olarak da bilinen tomografilerde ise hem çenenin hem kafatasının bir bütün olarak detay görüntüsü elde edilir. Hangi tür radyografik görüntüye ihtiyaç duyulacağına hekim kendisi karar verir.

Diş hekimliğinde kullanılan X-ışını görüntüleme cihazlarının radyasyon salınımı düşüktür. Ayrıca görüntüleme sırasında kurşun yelek giyilerek vücudun diğer bölgeleri de korunduğundan, X-ışını tedavisinden tedirginlik duyulmamalıdır. Ayrıca diş hekimi hastanın durumunu ve olası riskleri dikkate alarak radyografi talep eder.